www.huji.ac.il The Laboratory for the Study of Parenting and Early Development

  Home
  Select Research
  Applied Projects
  Select Publications
  Grants last 5 years
  Personnel
  Gallery
  עברית

מעבדה לחקר ההורות וההתפתחות המוקדמת של ילדים

המחלקה לפסיכולוגיה
חדר 2518
טל. 02-5881107, 02-5883372
סלולרי: 054-4676625


מחקרים נבחרים
(1) מה "מפעיל" התנהגות אימהית?
מחקרים אודות יונקים רבים מראים כי חשיפה מיידית ומתמשכת לגורים במהלך השעות הראשונות שלאחר הלידה היא חיונית להתנהגות אימהית מיטבית ולקשר בין אם לצאצאה.אמא ותינוק חשיבות מיוחדת נודעת להרחה ולמישוש של הגור, אשר נראה כי הם "מפעילים התנהגות אימהית" ומטפחים קשר מיוחד בין האם לצאצאיה. המחקרים שלנו הראו כי גם בקרב בני האדם, אמהות מסוגלות לזהות את תינוקן שזה עתה נולד באמצעות ריח ומגע העור שלו, גם לאחר שעה אחת בלבד של חשיפה אליו. ממצאים אלה מציעים כי לאמהות אנושיות יש יכולות מיוחדות, ואנו מאמינים שהן עוזרות לאם להרגיש כי "זה התינוק שלי" מיד לאחר לידתו.

(2) הורות נורמלית
אינטראקציות מהנות ומתואמות בין אמהות לתינוקותיהן הן אבני הפינה של התפתחות מיטבית. אחת ממטרות המחקר שלנו היא זיהוי הבדלים בין ה"ריקודים" של אמהות וילדים הסובלים מבעיות ובין אלה ששלומם טוב. צפינו גם באבות וילדיהם במהלך משחק כדי ללמוד על ה"ריקודים" ביניהם, ועל החשיבות של מעורבות האב בחיי ילדיו. במאמץ לספק מידע להורים חדשים, אספנו מידע מאמהות אודות חששותיהן המרכזיים במהלך החודשים הראשונים שלאחר הלידה, ותיקפנו שאלון על-מנת לכמת אותם. בשאלון זה משתמשים כיום חוקרים באירופה, אוסטרליה וארצות-הברית.Child behavior problems of 4-year old children whose mothers were anxious or controls at 6-months

(3) הורות, חרדה והתפתחות מוקדמת של ילדים
מחקרים מראים כי ילדים לאמהות הסובלות מחרדה נמצאים בסיכון לפיתוח חרדה או הפרעות אחרות במהלך חייהם. המטרות המרכזיות של מעבדת האימהות היא לזהות את הדרכים באמצעותן מועברת החרדה מהאם לילד, ולהבחין בסימנים מוקדמים של התפתחות לקויה בקרב ילדים לאמהות הסובלות מחרדה. בנוסף, אנו שואפים לזהות גורמים המסבירים מדוע חלק מהילדים מושפעים יותר מאחרים מאמותיהן הסובלות מחרדה. ממצאינו מציעים כי, בגיל 6 חודשים, תינוקות לאמהות חרדות במיוחד מפגינים פחות רגש ופחות התנהגות מסתגלת במצבי לחץ לעומת תינוקות לאמהות טיפוסיות יותר, וכי סוג זה של התנהגות מנבא סיכון לבעיות התנהגותתמונת אולטראסאונד (של החצנה או של הפנמה) בגיל הגן (תרשים 1). ממצאינו מראים עוד כי גנים ספציפיים ונסיבות משפחתיות קשות מגדילים במידה ניכרת את הסיכון של הילדים לפיתוח חרדה בגיל 4.

(4) העברה בין-דורית של טראומה
מחקרים מציעים כי לחץ הנכפה על אמהות לפני או במהלך הריון עלול להשפיע על ההתפתחות המוחית של העובר ועל התפתחות מעגלים מוחיים. ללמוד מדוע וכיצד זה מתרחש היא אחת ממטרות המחקר המרכזיות שלנו. עבודתנו הנוכחית מתמקדת בנשים אשר התגוררו בדרום ישראל במהלך תקופה של התקפות טילים תדירות שהתרחשה לאחרונה. במחקר זה, אנו מתעניינים בהשפעות שעשויות להיות לטראומה כתוצאה מטרור על בריאות האישה והעובר במהלך ההריון. אנחנו בודקים גם גנים וגורמים סביבתיים אשר עשויים להפוך נשים מסוימות לרגישות במיוחד לבעיות בריאותיות כתוצאה מטראומה (למידע נוסף, ראו www.babydarom.org.il).


פרויקט קהילתי
תמיכה במשפחות עם תינוקות צעירים
מחקרים מראים כי תמיכה רגשית במהלך התקופה שלאחר הלידה מפחיתה את הסיכון של האם ללקות בדיכאון לאחר לידה ולחוש בדידות או לחץ. כמו-כן אנו יודעים גם כי אמהות אשר חשות כי הן מקבלות תמיכה מאנשים בהם הן נותנות אמון -נוטות יותר להיות רגישות ופנויות רגשית כלפי תינוקן, ותינוקן נוטה יותר לפתח תחושות של ביטחון ואמון.
על בסיס זה, תכנית ביקורי הבית שלנו, "אם לאם" (הוקמה ב-1999), שואפת לתמוך באמהות הנתקלות בקשיים להתמודד עם הדרישות הפיסיות והרגשיות הכרוכות בטיפול בעצמן ובתינוקן. המבקרות בבתיהן של האמהות הן מתנדבות (ובעצמן אמהות) אשר מקבלות הדרכה ופיקוח מהצוות שלנו. ביקורי הבית נערכים אחת לשבוע (עד שנה לאחר הלידה), ומטרתם לחזק, לטפח ולהגביר את הביטחון של אמהות לתינוקות צעירים, כך שייטיבו למלא אחר האחריות לגדילתו ולהתפתחותו של תינוקן. השירות ניתן ללא תשלום, הודות ל-Irving Harris Foundation (Chicago, USA) ולתרומות פרטיות.
הפרויקט שלנו קושר בין האוניברסיטה העברית לקהילה. אנו רואים בכך זכות לעבוד עם נשים המעוניינות לסייע לנשים אחרות באמצעות פרויקט סיוע קהילתי העשוי לשפר את בריאותן ואת שלומן של משפחות. עד היום הכשרנו למעלה מ-600 נשים לביקורי בית וביקרנו למעלה מ-900 משפחות. הפרויקט משמש כמודל למספר תכניות-אחיות ברחבי ישראל ואוסטרליה. (למידע נוסף אודות סל השירותים שלנו, ראו: http://www.emlem.org).All Rights Reserved Copyright © 2010 , The Hebrew University of Jerusalem      Last updated: September 3, 2010      Site by: eleanor.co.il